Karate vanne

Mina, Spordiklubi Daigo liige, tõotan ja vannun järgmist:

1. Täidan ja kaitsen Spordiklubi Daigo ja Eesti Karate-do Shitoryu Liidu huve, kodukorda ning dojo eeskirju.
2. Kuuletun kõigutamatult Senseile.
3. Järgin alati eetika ja moraali norme.
4. Olen viisakas suheldes teistega.
5. Suhtun austusega ja lugupidamisega vanemate inimestesse.
6. Austan ja pean lugu oma vanematest ja õpetajatest.
7. Olen aus ning õiglane ja kaitsen alati tõde.
8. Püüan olla eeskujulik igal pool.
9. Väärtustan haridust ning püüan koolis hästi õppida täieliku pühendumise ja innuga.
10. Väldin konfliktseid olukordi ja ei ole kunagi nende algatajaks.
11. Kasutan karatevõtteid väljaspool treeninguid või võistlusi ainult enesekaitseks siis, kui minu, minu lähedaste või sõprade elu või tervis on ohus.
12. Läbi raskete treeningute arendan oma vaimu ja keha.
13. Treenin end täieliku pühendumise ja innuga.
14. Püstitan omale õilsaid eesmärke ja teen tööd nende saavutamiseks.
15. Püüan vabaneda egoismist, laiskusest, ülbusest, upsakusest, argusest, alatusest ja teistest pahedest.
16. Ei tarvita alkoholi, tubakat, narkootikume ja muid meelemürke ning püüan oma tutvusringkonnas nende tarvitamist tõkestada ja tõrjuda.
17. Ei ole vägivaldne ja püüan vastavalt oma võimetele vägivalda tõkestada ja tõrjuda.
18. Suhtun hoolivusega noorematesse karatekadesse ja aitan kaasa nende õpetamisel ja arendamisel.
19. Hoolin enda ja teiste tervisest ning püüan end tervena hoida ja tervislikult toituda.
20. Püüan saavutada alati parimaid tulemusi treenides ja võisteldes.
21. Treeningutel ja võistlustel ei näita kunagi välja oma iseloomu nõrkusi.
22. Avaldan oma arvamust, siis kui küsitakse ning argumenteerin seda.

Comments are closed.